V.11 Champ 6 Things to do in Sydney

Övningen är skapad 2019-03-06 av sammilsdal. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • beauty skönhet
 • harbour hamn
 • bridge bro
 • experience upplevelse
 • stunning fantastisk
 • leader ledare
 • provide förse
 • equipment utrustning
 • drop tappa
 • yourself dig själv
 • prove bevisa
 • Aboriginal ursprungsbefolkningen
 • skater skejtare
 • steep brant
 • stairs trappor

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-11-champ-6-things-to-do-in-sydney.8941943.html

Dela