Utvalda grundämnen

Övningen är skapad 2021-02-01 av emblalala. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Väte H 1
 • Helium He 2
 • Litium Li 3
 • Beryllium Be 4
 • Bor B 5
 • Kol C 6
 • Kväve N 7
 • Syre O 8
 • Fluor F 9
 • Neon Ne 10
 • Natrium Na 11
 • Magnesium Mg 12
 • Aluminium Al 13
 • Kisel Si 14
 • Fosfor P 15
 • Svavel S 16
 • Klor Cl 17
 • Argon Ar 18
 • Kalium K 19
 • Kalcium Ca 20
 • Krom Cr
 • Mangan Mn
 • Järn Fe
 • Kobolt Co
 • Nickel Ni
 • Koppar Cu
 • Zink Zn
 • Arsenik As
 • Selen Se
 • Brom Br
 • Palladium Pd
 • Silver Ag
 • Kadium Cd
 • Tenn Sn
 • Antimon Sb
 • Jod I
 • Volfram W
 • Platina Pt
 • Guld Au
 • Kvicksilver Hg
 • Bly Pb
 • Uran U

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/utvalda-grundamnen.10256980.html

Dela