Uttryck

Övningen är skapad 2017-01-31 av linahl. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • get away with it komma undan med
  • no big deal ingen stor grej
  • agree with hålla med
  • who’s supposed to som är tänkt att
  • depends on beror på
  • in the long run i långa loppet
  • on purpose med vilje
  • be willing to vara villig att
  • joined in anslöt sig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/uttryck.7046381.html

Dela