uttryck med MAKE

Övningen är skapad 2014-04-30 av lottaback. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • make a noise föra oväsen
 • make a speech hålla ett tal
 • make your bed bädda sängen
 • make a complaint klaga
 • make a misstake begå ett misstag
 • make an attempt försöka
 • make a discovery upptäcka
 • make an arrangement arrangera
 • make a fire tända en eld
 • make money förtjäna pengar
 • make trouble ställa till det
 • make a mess rådda
 • make a dress sy en klänning
 • make a cake baka en kaka
 • make friends lära känna
 • make peace sluta fred
 • make love älska
 • make war kriga
 • make a phonecall ringa
 • make a difference göra skillnad
 • make a statement markera
 • make an appointment avtala ett möte
 • make a note notera
 • make sure fastställa
 • make up your mind bestämma sig
 • make breakfast laga morgonmål
 • make en effort anstränga sig
 • make progress göra framsteg

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/uttryck-med-make.3636141.html

Dela