uttryck med DO

Övningen är skapad 2014-04-30 av lottaback. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • do the shopping handla, shoppa
 • do the houswork göra hushålls sysslor
 • do the washing tävtta
 • do the cleaning städa
 • do the cooking laga mat
 • do a job jobba, arbeta
 • do a trick göra konster
 • do a favour hjälpa till
 • do business göra affärer
 • do your homework göra läxor
 • do your hair laga sitt hår
 • do your best göra sitt bästa
 • do your duty göra sin plik
 • do damage förstöra
 • do some work jobba lite
 • do an experiment experimentera
 • do research undersöka
 • do well må bra
 • do a course avlägga en kurs

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/uttryck-med-do.3636124.html

Dela