Useful verbs 1

Övningen är skapad 2016-12-07 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • abandon överge
 • abstain avstå ifrån
 • affect påverka
 • betray bedraga
 • deceive förråda
 • despise förakta
 • distinguish skilja mellan
 • extinguish släcka
 • hijack kapa
 • limp halta
 • overhear råka höra
 • prohibit förbjuda
 • prosecute åtala
 • shrink krympa
 • skid sladda
 • sneak smyga
 • sue stämma
 • supply förse med
 • underestimate underskatta
 • volunteer ställa upp som frivillig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/useful-verbs-1.6905392.html

Dela