Useful adjectives 1 (Character and personality)

Övningen är skapad 2016-11-23 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • greedy girig
 • vain fåfäng
 • bossy dominerande
 • ambitious ärelysten
 • mean snål
 • prejudiced fördomsfull
 • ruthless skoningslös
 • imaginative fantasifull
 • creative skapande
 • patient tålmodig
 • mature mogen
 • affectionate tillgiven
 • responsible ansvarsfull
 • weird konstig
 • reliable pålitlig
 • nosy nyfiken
 • sensible förståndig
 • stubborn envis
 • envious avundsjuk
 • impatient otålig
 • absent-minded tankspridd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/useful-adjectives-1-character-and-personality.6860840.html

Dela