USA 4

Övningen är skapad 2016-09-19 av jamimah. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • invent uppfinna
 • occupied sysselsatt
 • in shape i god form
 • nail spika fast
 • gymnasium gymnastiksal
 • court plan
 • score points få poäng
 • pass passa
 • advance the ball förflytta bollen
 • was voted röstades fram som
 • peak topp, höjdpunkt
 • bat-and-ball game slagträspel
 • similar to som liknar
 • pitcher kastare
 • catcher fångare
 • infielder innespelare
 • outfielder utespelare
 • positioned utplacerad
 • score runs springa hem poäng
 • marker markering
 • develop utvecklas
 • were brought togs med
 • immigrant invandrare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/usa-4.6505835.html

Dela