USA 1

Övningen är skapad 2016-08-23 av jamimah. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mainly huvudsakligen
 • population befolkning
 • neighbour granne
 • capital huvudstad
 • District of Colombia DC
 • make up utgöra
 • stretch sträcka sig
 • surrounding omgivning, omgivande
 • suburb förort
 • public transport kollektivtrafik
 • federal statlig
 • elect välja
 • governor guvernör
 • nowadays nuförtiden
 • disaster katastrof
 • plains slätter
 • native infödd
 • disease sjukdom
 • fierce våldsam
 • tribe folkstam

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/usa-1.6271697.html

Dela