Урок 02а (aktiva)

Övningen är skapad 2017-09-24 av shinokia. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • новый ny (adj m)
 • сегОдня idag
 • воскресЕнье söndag
 • у hos, vid (prep + gen)
 • у них есть de har
 • лежАть ligga
 • я лежУ jag ligger
 • Она лежИт Hon ligger
 • Они ЛежАт De ligger
 • чёрный svart
 • стоЯть stå
 • я стоЮ jag står
 • он стоИт han står
 • Они стоЯт de står
 • зелёный grön
 • готОвить bereda, förbereda, laga (mat)
 • я готОвлю jag bereder, jag förbereder, jag lagar (mat)
 • ты готОвишь du bereder, du förbereder, du lagar (mat)
 • они готОвят de bereder, de förbereder, de lagar (mat)
 • обЕдать äta lunch
 • я обЕдаю jag äter lunch
 • онА обЕдает hon äter lunch
 • онИ обЕдают de äter lunch
 • у негО есть han har
 • всегдА alltid
 • совсЕм helt, helt och hållet
 • хорошО bra
 • пить dricka
 • я пью jag dricker
 • ты пьёшь du dricker

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/urok-02a-aktiva.7578329.html

Dela