Ur Banderoll Om klimat

Övningen är skapad 2013-09-04 av LindaStudion. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Atmosfär är gashöljet kring jorden. Den gasblandning som bildar jordens atmosfär kallas luft.
 • Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären.
 • Reflektera Återkasta ljus
 • Växthusgaser är gaser som finns i atmosfären och som bidrar till växthuseffekten.
 • Energi kan beskrivas som något som medför förändring eller någon form av uträttat arbete, en kraft som sätter något i rörelse.
 • Utsläpp innebär att avfall, aska, föroreningar och gaser sprids till luften, vattnet och marken.
 • Koldioxid förening mellan kol och syre.
 • Fossila bränslen är bränslen som mest består av kolföreningar och som är rester av djur och växter som levde för länge sedan.
 • Klimat kallas den vädertyp som råder i ett visst, vanligen större, område. Där ingår vädrets växlingar under ett år.
 • Översvämning innebär att mark tillfälligt kommer under vatten. Det kan ha många orsaker.
 • Torka är när det inte faller någon nederbörd under en lång tid. Med torka menar man också ofta de problem som uppkommer som ett resultat av att regn inte faller på ett normalt sätt.
 • Klimatförändringar är förändringar i klimatet, alltså det som sker med vädret under många års tid.
 • Skyfall är ett mycket häftigt regn där det oftast faller mer än en millimeter regn per minut.
 • Damm är en byggnad som förhindrar att vatten rinner vidare. Med damm menas också den uppdämda vattensamlingen som dammbyggnaden skapar, en sjö eller en reservoar.
 • Vall långsträckt, sluttande upphöjning på marken, vanligen bestående av jord eller grus e.d. (ofta anordnad av människor till skydd, försvar m.m.).
 • Resurs är en tillgång, något som är bra att ha.
 • Rättvisa är viktigt när det gäller att dela på något som det råder brist på, till exempel mat eller pengar.
 • Bistånd är den hjälp som ges till enskilda personer, grupper eller organisationer.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ur-banderoll-om-klimat.2940180.html

Dela