Unite 2 L'ordinateur

Övningen är skapad 2021-11-03 av IsabellaAA. Antal frågor: 69.
Välj frågor (69)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ordinateur dator
 • début början
 • vacances semester
 • nous sommes dimanche det är söndag
 • copain vän
 • dîner äta middag
 • grands-parents farföräldrar
 • grand-père morfar
 • content nöjd
 • acheter köpa
 • nouvel ny
 • le meilleur den bästa
 • magasin affär
 • commencer börja
 • On va t'aider? ska vi hjälpa dig?
 • je sais que jag vet att
 • difficile svår
 • peut-être kanske
 • plus tard senare
 • bureau kontor
 • bientôt snart
 • m'appeller ropa på mig
 • quart kvart
 • fâché arg
 • venez ici kom hit
 • d'accord ok
 • j'ai dit jag sa
 • je connais jag känner
 • têtu envis
 • s'énerver bli irriterad
 • marcher fungera
 • il manque det fattas
 • câble sladd
 • je pense que jag tror att
 • je l'ai jag har den
 • voilà varsågod
 • tous alla
 • par terre på golvet
 • essayer försöka
 • arranger ordna
 • prêt färdig
 • si facile que ça så lätt
 • ah bon jaså
 • je vais faire jag ska göra
 • je n'y connais rien jag kan ingenting om det
 • écran bildskärm
 • tu vois du ser
 • tout ce que allt som
 • tu écris du skriver
 • souris mus
 • on prend man tar
 • main hand
 • droite höger
 • cliquer klicka
 • clavier tangentbord
 • lettre bokstav
 • je reconnais jag känner igen
 • en tout cas i alla fall
 • machine à écrire skrivmaskin
 • je comprends jag förstår
 • ne...rien ingenting
 • penser tro tänka
 • continuer fortsätta
 • avoir une faim de loup vara jättehungrig
 • manger äta
 • sonner ringa
 • j'ai eu jag har fått
 • portable mobiltelefon
 • depuis sedan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unite-2-lordinateur.10697663.html

Dela