Unit 9C The Greatest Love Stories

Övningen är skapad 2019-04-15 av sexan2018. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skådespel, pjäs play
 • ett kärlekspar som har alla odds emot sig star-crossed lovers
 • tonåring teenager
 • omedelbart immediately
 • svurna fiender sworn enemies
 • bli utmanad på challenged to
 • duell duel
 • vägra refuse
 • område, kvarter neighbourhood
 • berättelse tale
 • romsk gypsy
 • adopterad adopted
 • riktning course
 • efter beyond
 • död grave
 • inspirera inspire
 • hyra rent
 • egendom estate
 • ensamstående single
 • snobb snob
 • självisk selfish
 • tanklös thoughtless
 • stolthet pride
 • fördomsfullhet prejudice
 • version, tolkning version

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unit-9c-the-greatest-love-stories.9037434.html

Dela