unidad 4c caminando 1 del 1

Övningen är skapad 2018-07-09 av Addepadde18. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • el mundo värld
 • los Juegos Olímpicos OS
 • cada cuatro años vart fjärde år
 • se celebran man firar (hålls)
 • Grecia grekland
 • el/la atleta han hon /fri/idrottsman
 • participar delta
 • los mejores de bästa
 • el/la deportista han hon idrottsman
 • recibir
 • el oro guld
 • la plata sliver
 • el bronce brons
 • hasta ahora hittilss
 • hispanohablante spansktalande
 • hacer sido har varit
 • el organizador organisatör
 • el metal metall
 • la taquilla biljettlucka
 • quedar finnas kvar
 • la entrada biljett
 • la sección sektion
 • el gol mål
 • ¿cuánto cuestan? hur mycket kostar de?
 • costar kosta
 • la Copa del Mundo de Fútbol VM i fotboll
 • se jugó man spelade
 • de habla española de som talar spanska
 • ganar vinna
 • el voleibol volleyboll
 • el deporte de equipo lagsport
 • el más popular populärast
 • el jugador spelare
 • por encima de över
 • la red nät
 • se golpear man slår
 • el balón boll
 • la mano hand
 • el brazo arm
 • el vóley playa beachvolley
 • se juega man spelar
 • jugar spela
 • sobre
 • la arena sand

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unidad-4c-caminando-1-del-1.8280807.html

Dela