Ungerska 43

Övningen är skapad 2019-10-22 av Svalebo. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • myndighet hatóság
 • tydligt egyértelműen
 • process eljárás
 • starta indít
 • synd, skam szégyen
 • avsändare küldő
 • ansluta, gå med csatlakozik
 • orörd érintetlen
 • konsument fogyasztó
 • förbrukning fogyasztás
 • moral erkölcs
 • utveckling fejlődés
 • smak, välbehag gusztus
 • symbol netovább
 • vulgär alpári
 • registrera felirat
 • annonsör reklámozó
 • stämma perel
 • allmän egendom közkincs
 • intellektuell értemiség
 • ta examen érettségizik
 • hortkulturell kertészeti
 • avsluta, ända végez
 • relatera összefügg
 • kemikalier vegyszer
 • verkligen, i själva verket valójában
 • yrke szakma
 • villkor feltétel
 • för övrigt, dessutom, ändå sőt
 • nedröstning, uppsägning leváltózás
 • skapa létrehoz

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ungerska-43.9395394.html

Dela