Une bonne surprise La page 47

Övningen är skapad 2014-04-08 av zusanne. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Alltså Donc
 • Sittplats Siége (m)
 • Fönsterplats Côté (m) fenêtre
 • Destination Destination (f)
 • Ankomst Arrivée (f)
 • Lokal tid Heure locale (f)
 • Mobile Portable (m)
 • Kopia Copie (f)
 • Det räcker ça suffit
 • Jag önskar er Je vous souhaiter
 • Han har överfört Il a viré (virer)
 • Konto Compte (m)
 • Viss Certain, -e
 • Långt borta Loin
 • Man kommer att upptäcka On découvrira
 • Upptäcka découvrir
 • Det saknas Il manque
 • Sakna Manquer
 • Falsk oäkta Faux, fausse
 • Han höjer ett glas Il lève un verre
 • Skål à votre santé
 • Samtidigt En même temps
 • Lägga på Raccrocher
 • VD PDG (mf)
 • Fira Fêter
 • Äktenskap Mariage (m)
 • Du skämtar? Sans blague?
 • Kollega, arbetskamrat Collègue (mf)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/une-bonne-surprise-la-page-47.3609349.html

Dela