Undre respiratoriska organen


Text till bildalternativ

Bild till textalternativ

Bild till text
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Apex pulmonis
 • Basis pulmonis
 • Bronchi lobares
 • Bronchi principales
 • Bronchi segmentales
 • Bronchioli
 • Cartilago costalis
 • Cavitas pleuralis
 • Clavicula
 • Columna vertebralis
 • Hilum pulmonalis
 • Lamina parietalis
 • Lamina visceralis
 • Os costale
 • Pleura
 • Pulmo facies costalis
 • Pulmo facies diaphragmatica
 • Pulmo facies medialis
 • Pulmo
 • Recessus costodiaphragmaticus
 • Trachea
 • Alveoli pulmonis
 • Arteria bronchialis
 • Fissura horizontalis dextri
 • Fissura obliqua
 • Lobus inferior pulmonis
 • Lobus media pulmonis dextri
 • Lobus superior pulmonis
 • Radix pulmonis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/undre-respiratoriska-organen.7902311.html

Dela