Una giornata a scuola verbformer

Övningen är skapad 2017-12-29 av sminchiola. Antal frågor: 69.
Välj frågor (69)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mi sveglio jag vaknar
 • ti svegli du vaknar
 • si sveglia han vaknar, hon vaknar, hen vaknar
 • mi alzo jag går upp
 • ti alzi du går upp
 • si alza han går upp, hon går upp, hen går upp
 • sto jag är, jag mår
 • stai du är, du mår
 • sta han är, han mår, hon är, hon mår, hen är, hen mår
 • vado jag går, jag åker
 • vai du går, du åker
 • va han går, han åker, hon går, hon åker, hen går, hen åker
 • ho jag har
 • hai du har
 • ha han har, hon har, hen har
 • mi vesto jag klär på mig
 • ti vesti du klär på dig
 • si veste han klär på sig, hon klär på sig, hen klär på sig
 • bevo jag dricker
 • bevi du dricker
 • beve han dricker, hon dricker, hen dricker
 • mangio jag äter
 • mangi du äter
 • mangia han äter, hon äter, hen äter
 • torno jag återvänder
 • torni du återvänder
 • torna han återvänder
 • mi lavo jag tvättar mig
 • ti lavi du tvättar dig
 • si lava han tvättar sig, hon tvättar sig, hen tvättar sig
 • mi pettino jag kammar mig
 • ti pettini du kammar dig
 • si pettina han kammar sig, hon kammar sig, hen kammar sig
 • mi trucco jag sminkar mig
 • ti trucchi du sminkar dig
 • si trucca han sminkar sig, hon sminkar sig, hen sminkar sig
 • mi metto jag tar på mig
 • ti metti du tar på dig
 • si mette han tar på sig, hon tar på sig, hen tar på sig
 • prendo jag tar
 • prendi du tar
 • prende han tar, hon tar, hen tar
 • preparo jag förbereder
 • prepari du förbereder
 • prepara han förbereder, hon förbereder, hen förbereder
 • guardo jag tittar på, jag tittar
 • guardi du tittar på, du tittar
 • guarda han tittar på, hon tittar på, hen tittar på, han tittar, hon tittar, hen tittar
 • mi faccio la doccia jag duschar
 • ti fai la doccia du duschar
 • si fa la doccia han duschar, hon duschar, hen duschar
 • mio min
 • tuo din
 • suo sin
 • leggo jag läser
 • leggi du läser
 • legge han läser, hon läser, hen läser
 • ascolto jag lyssnar på, jag lyssnar
 • ascolti du lyssnar på, du lyssnar
 • ascolta han lyssnar på, hon lyssnar på, hen lyssnar på, han lyssnar, hon lyssnar, hen lyssnar
 • mi preparo jag gör mig i ordning, jag förbereder mig
 • ti prepari du gör dig i ordning, du förbereder dig
 • si prepara han gör sig i ordning, han förbereder sig, hon gör sig i ordning, hon förbereder sig, hen gör sig i ordning, hen förbereder sig
 • sono jag är, de är
 • sei du är
 • è han är, hon är, hen är, den är, det är
 • mi addormento jag somnar
 • ti addormenti du somnar
 • si addormenta han somnar, hon somnar, hen somnar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/una-giornata-a-scuola-verbformer.7905342.html

Dela