Un été très cool kap.3

Övningen är skapad 2022-01-14 av yach1976. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • il faut vi måste
 • des vêtements kläder
 • et puis och sedan
 • près d'ici i närheten
 • à pied till fots
 • sans utan
 • vous sortez ni går ut
 • sortir gå ut
 • environ ungefär
 • vite snabbt
 • brosser les dents borsta tänderna
 • avoir besoin de behöva
 • taille storlek
 • je crois jag tror
 • croire tro
 • essayer prova
 • cabines d'essayage provrum
 • au fond längst in
 • ca te va bien det passar dig
 • mettre ta på, sätta på sig
 • magasin affär
 • ou eller
 • var
 • une couronne en krona
 • bon marché, pas cher billigt
 • moche ful
 • beau, belle vacker, vackert
 • habillé klädd
 • les autres de andra
 • pareil likadan
 • inquiète orolig
 • rester stanna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/un-ete-tres-cool-kap-3.10784984.html

Dela