Un coup de coeur (lecture)

Övningen är skapad 2017-02-09 av linahl. Antal frågor: 103.
Välj frågor (103)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en bande, en groupe, ensemble tillsammans
 • faire un tour, se promener ta en promenad
 • la glace spegeln
 • les vitrines skyltfönster
 • la taille storleken
 • moyenne medel
 • les étoiles stjärnorna
 • aller en cours gå och handla
 • le ciel himlen
 • le type snubben
 • plus âgé äldre än
 • les chercheurs forskarna
 • prendre un verre ta ett glas
 • le stade stadion
 • un arbre ett träd
 • après tout när allt kommer omkring
 • chez hos
 • inséparable oskiljaktiga
 • gross stor, fet
 • la leçon lektionen
 • les bagarres slagsmålen
 • en commun gemensamt
 • le livre boken
 • volontiers gärna
 • le froid kyla
 • la vitesse hastighet
 • blessé skadad
 • gravement svårt
 • légèrement lätt
 • seul ensam
 • la moto motorcykeln
 • joli söt
 • le lycée högstadiet
 • le spectacle föreställningen
 • le talon klacken
 • la coiffure frisyren
 • janvier januari
 • février februari
 • mars mars
 • avril april
 • mai maj
 • juin juni
 • juillet juli
 • août augusti
 • septembre september
 • octobre oktober
 • novembre november
 • décembre december
 • comment hur
 • pourquoi varför
 • var
 • qui vem
 • beau vacker
 • moche ful
 • triste ledsen
 • timide blyg
 • impatient otålig
 • gai, joyeux glad
 • content nöjd
 • roux rödhårig
 • blond blond
 • noir mörkhårig
 • aller , åka
 • faire göra
 • être vara
 • regarder se
 • avoir ha
 • aimer älska, gilla
 • étudier studera
 • lire läsa
 • rêver drömma
 • plaire behaga
 • penser tänka, tycka
 • rencontrer träffa
 • manger äta
 • rougir rodna
 • vouloir vilja
 • dire säga
 • croire tro
 • arriver komma fram
 • raccompagner följa med hem
 • se sentir känna sig
 • sortir gå ut
 • manquer sakna
 • rentrer gå hem
 • quitter lämna
 • écouter lyssna
 • embrasser krama
 • laisser lämna
 • parfois ibland
 • de temps en temps då och då
 • souvent ofta
 • jamais aldrig
 • toujours alltid
 • lundi måndag
 • mardi tisdag
 • mercredi onsdag
 • jeudi torsdag
 • vendredi fredag
 • samedi lördag
 • dimanche söndag
 • ne t’en fait pas skit i det
 • la main handen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/un-coup-de-coeur-lecture.2698209.html

Dela