un air de Paris chapitre 12

Övningen är skapad 2013-01-21 av fohet. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • déjà redan
 • marié gift
 • enfant barn
 • non plus inte heller
 • travailler arbeta
 • école skola
 • fille dotter, flicka
 • an år
 • mère mamma
 • longtemps länge
 • amusant rolig
 • je suis de votre avis jag håller med er
 • vous connaissez ni känner till
 • femme kvinna, fru
 • banlieue förort
 • à l'ouest de väster om
 • vite fort
 • je peux pas sortir jag kan inte komma ut
 • au secours! hjälp!
 • bonnes vacances! trevlig semester!
 • temps tid
 • travail arbete
 • bavarder snacka, prata
 • retourner återvända
 • il est une heure klockan är ett
 • quand när
 • c'est ça just det
 • en été på sommaren
 • plus de mer än
 • ordinateur dator
 • entreprise företag
 • animateur fritidsledare
 • métier yrke
 • qu'est-ce que vous faites comme métier? vad har ni för yrke?
 • étranger utländsk, främmande
 • s'occuper de syssla med, ta hand om
 • célibataire ogift
 • informaticien datatekniker
 • avis åsikt
 • d'ailleurs förresten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/un-air-de-paris-chapitre-12.2563328.html

Dela