U.S. Teens.. p 39-40

Övningen är skapad 2015-09-05 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • utegångsförbud curfew
 • hindra prevent
 • begå commit
 • ha något emot oppose
 • klämma åt victimize
 • övervakning supervision
 • strunta i ignore
 • försök attempt
 • begränsa limit
 • tillträde access
 • av misstag accidentally
 • med avsikt intentionally
 • försiktig cautious
 • nationalsång national anthem
 • uppsats composition

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/u-s-teens-p-39-40.4736273.html

Dela