U.S. Teens.. p 37-38

Övningen är skapad 2015-08-30 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • medborgare citizen
 • hindra prevent
 • inträffa occur
 • yttrandefrihet free speech
 • hävda claim
 • stötande offensive
 • syfte aim
 • hålla med om see eye to eye on
 • tillägg amendment
 • grundlag constitution
 • plikt duty
 • begränsa restrict
 • påverka affect
 • på grund av due to
 • förbjuda prohibit
 • kräva require
 • opassande inappropriate
 • tro belief
 • påtvinga impose
 • dyrka worship

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/u-s-teens-p-37-38.4677383.html

Dela