tyska

Övningen är skapad 2020-05-20 av alfred007. Antal frågor: 86.
Välj frågor (86)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ab från
 • der Abend kväll
 • abfahren resa från
 • aber men
 • der Abfall avfall
 • abgeben lämna in
 • abholen hämta
 • die Abkürzung förkortning, genväg
 • ablehnen avslå
 • abreisen resa till
 • abschließen låsa
 • abwärts neråt, utför
 • die Achtung aktning
 • die Adresse adressen
 • ähnlich lik
 • akklimatisieren finna sig till rätta
 • alle alla
 • allein ensam
 • alles allt
 • als som
 • also alltså
 • alt gammal
 • das Alter ålder
 • das Amt kontor
 • amüsieren ha roligt
 • an vid,
 • andere andra
 • anders annorlunda
 • anderswo någon annanstans
 • der Anfang börja
 • anfangen börja
 • angenehm trevlig
 • die Angst rädsla
 • anhalten stanna
 • anmelden anmäla
 • ansehen titta på
 • anstatt i stället för
 • anstrengend ansträngande
 • antworten svara
 • anzünden tända
 • der Apparat apparat
 • die Arbeit arbete
 • arbeiten arbeta
 • arbeitslos arbetslös
 • ärgern vara arg
 • arm fattig
 • die Art slag, sort
 • auch också
 • auf
 • aufbewahren förvara
 • der Aufenthalt uppehåll
 • auffordern uppmana
 • aufhalten uppehålla
 • aufhören upphöra
 • aufpassen se upp
 • aufschreiben anteckna
 • aufstehen stiga upp
 • aufwachen vakna
 • aufwärts uppåt
 • aus från
 • die Ausbildung utbildning
 • der Ausdruck uttryck
 • ausdrücklich uttrycklig
 • der Ausgang utgång
 • ausgeben ge ut
 • ausgehen gå ut
 • ausbezeichnet utmärkt
 • die Auskunft information
 • ausland utomlands
 • ausländich utländsk
 • ausmachen stänga av
 • ausruhen vila
 • außen utvändigt
 • außer utom
 • außerdem dessutom
 • außergewöhnlich utomordentlig
 • außerhalb utanför
 • die Aussicht utsikt
 • aussprechen uttala
 • aussuchen välja ut
 • austauschen byta ut
 • der Ausverkauf rea
 • die Auswahl urval
 • das Auto bil
 • der Automat automat
 • automatisch automatisk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska.9806071.html

Dela