Tyska verb (heta), pronomen

Övningen är skapad 2018-11-24 av Marjanovic. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • jag heter ich heiße
  • du heter du heißt
  • han heter er heißt
  • hon heter sie heißt
  • den, det heter es heißt
  • vi heter wir heißen
  • ni (du + du) heter ihr heißt
  • de heter sie heißen
  • Ni (artigt) heter Sie heißen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-verb-heta-pronomen.8630913.html

Dela