Tyska Verb 31 - 40

Övningen är skapad 2020-03-26 av emanpro. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • krypa, kröp, krupit kriechen, kroch, gekrochen
  • ladda, laddade, laddat laden, lud, geladen
  • inbjuda, inbjudit, inbjuden einladen, lud ein, eingeladen
  • låta, lät, låtit lassen, ließ, gelassen
  • lämna, lämnade, lämnat verlassen, verließ, verlassen
  • springa, sprang, sprungit laufen, lief, gelaufen
  • låna, lånade, lånat liehen, lieh, geliehen
  • läsa, läste, läst lesen, las, gelesen
  • ligga, låg, legat liegen, lag, gelegen
  • ta, tog, tagit nehmen, nahm, genommen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-verb-31-40.9722740.html

Dela