Tyska, Väder

Övningen är skapad 2023-02-27 av Gidamb10. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • das Wetter vädret
 • es schneit det snöar
 • kalt kallt
 • Heute fahre ich Ski Idag åker jag skidor
 • es regnet det regnar
 • es ist windig det är blåsigt
 • die Sonne scheint solen skiner
 • warm varm
 • im Meer i havet
 • es ist neblig det är dimmigt
 • wolking molnigt
 • regnerisch regnigt
 • heiß hett
 • sonnig soligt
 • nass blött
 • stürmisch stormigt
 • Wasser vatten
 • hoffentlich förhoppningsvis
 • nach Hause hem

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-vader.11435027.html

Dela