tyska v 39

Övningen är skapad 2023-09-27 av QueenEM. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • främmande språk die Fremdsprache -n
 • modersmål die Muttersprache -n
 • yta die Fläche -n
 • speciell besonders
 • anblick der Anblick -e
 • topp, spets der Gipfel
 • höjd die Höhe -n
 • sjö der See -n
 • allemansrätt das Jedermannsrecht
 • tillåta erlauben
 • röra sig sich bewegen
 • vykort die Postkarte -n
 • glädje, nöje die Freude -n
 • njuta av genießen
 • ljuga lügen
 • missa verpassen
 • sagolik sagenhaft
 • värma upp erwärmen
 • kännetecken das Merkmal -e
 • äga besitzen
 • rykte, anseende der Ruf
 • tillfälle, slump der Zufall -¨e
 • enligt laut

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-v-39.11703413.html

Dela