Tyska starka verb översättning

Övningen är skapad 2019-11-09 av Rasja. Antal frågor: 100.
Välj frågor (100)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • anfangen börja (a)
 • ankommen komma fram
 • anrufen ringa
 • anziehen klä på sig
 • aufschreiben skriva upp
 • aufstehen gå upp
 • aussehen se ut
 • backen baka
 • befehlen befalla
 • beginnen börja (b)
 • Begreifen begripa
 • beißen bita
 • bekommen
 • betrügen lura
 • beweisen bevisa
 • biegen böja
 • bieten bjuda
 • anbieten erbjuda
 • binden binda
 • bitten be
 • blasen blåsa
 • bleiben stanna
 • braten steka
 • brechen bryta
 • dringen insistera, tränga
 • einladen bjuda in
 • einschlafen somna
 • empfehlen rekommendera
 • entscheiden besluta, avgöra
 • erfahren få reda på, få veta
 • erlöschen slockna
 • erschrecken bli förskräckt
 • essen äta
 • fahren åka
 • fallen falla
 • fangen fånga
 • finden hitta
 • fliegen flyga
 • fliehen fly
 • fließen flyta, rinna
 • fressen äta (djur), förstöra
 • frieren frysa
 • geben ge
 • gefallen tilltala
 • gehen
 • gelingen lyckas
 • gelten gälla
 • genießen njuta
 • geraten råka
 • geschehen hända, ske
 • gewinnen vinna
 • gießen hälla, vattna
 • gleichen likna
 • gleiten glida
 • graben gräva
 • greifen gripa
 • halten stanna
 • heben lyfta
 • heißen heta, betyda, kallas
 • helfen hjälpa
 • hängen hänga
 • klingen ljuda
 • kommen komma
 • kriechen krypa
 • laden lasta
 • lassen lämna, låta
 • laufen springa, visas
 • leiden lida, stå ut med
 • leihen låna
 • lesen läsa
 • liegen ligga
 • lügen ljuga
 • messen mäta
 • misslingen misslyckas
 • mitnehmen ta med sig
 • nehmen ta
 • pfeifen vissla
 • raten råda, gissa
 • reiben gnugga, gnida
 • reißen riva, slita
 • reiten rida
 • riechen lukta
 • ringen brottas
 • rufen ropa
 • schaffen skapa
 • scheiden skilja
 • scheinen skina
 • schieben skjuta framför sig
 • schießen skjuta, avfyra
 • schlafen sova
 • schlagen slå
 • schleichen smyga sig
 • schleifen slipa
 • schließen stänga
 • schmeißen slänga, kasta
 • schmelzen smälta
 • schneiden skära, klippa
 • schreiben skriva
 • schreien skrika
 • schreiten skrida

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-starka-verb-oversattning.9427229.html

Dela