tyska siffror 0-20

Övningen är skapad 2015-10-06 av GlosorLinus. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en eins
 • två zwei
 • tre drei
 • fyra vier
 • fem fünf
 • sex sechs
 • sju sieben
 • åtta acht
 • nio neun
 • tio zehn
 • elva elf
 • tolv zwölf
 • tretton dreizehn
 • fjorton vierzehn
 • femton fünfzehn
 • sexton sechszehn
 • sjutton siebzehn
 • arton achtzehn
 • nitton neunzehn
 • tjugo zwansig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-siffror-0-20.5048367.html

Dela