Tyska nivå 3. - 2A

Övningen är skapad 2021-11-25 av Kniven007. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • am liebsten helst
 • das Ausland 0 utlandet
 • einem vertrauen lita på någon
 • verreisen resa bort
 • gefährlich farlig
 • Gott sei Dank tack och lov
 • fliegen flyga
 • beliebt omtyckt
 • etwa ungefär
 • verbringen tillbringa
 • der Ort -e platsen
 • preiswert prisvärd, billig
 • abwechslungsreich omväxlande
 • bieten erbjuda
 • das Feiern firandet
 • die Möglichkeit -en möjligheten
 • überlegen tänka efter, överlägga
 • die Erlaubnis 0 tillåtelsen
 • erstaunt förvånad
 • es ist mein Ernst jag menar allvar
 • Feuer und Flamme sein vara eld och lågor
 • die Jugendherberge -n vandrarhemmet
 • der, die Verwandte(r) släktingen
 • jede Menge en massa
 • die Begeisterung entusiasmen
 • einverstanden införstådd
 • Echt? Menar du det?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-niva-3-2a.10738506.html

Dela