Tyska grammatik övning 18 Maj

Övningen är skapad 2018-05-18 av Rebeccxia. Antal frågor: 62.
Välj frågor (62)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag hade ich hatte
 • du hade du hattest
 • han/hon/det hade er/sie/es hatte
 • vi hade wir hatten
 • ni hade ihr hattet
 • de hade sie hatten
 • Ni hade Sie hatten
 • jag var ich war
 • du var du warst
 • han/hon/det var er/sie/es war
 • ni var ihr wart
 • vi var wir waren
 • de var sie waren
 • Ni var Sie waren
 • jag spelade ich spielte
 • du spelade du spieltest
 • han/hon/det spelade er/sie/es spielte
 • ni spelade ihr spieltet
 • Ni spelade Sie spielten
 • de spelade sie spielten
 • jag såg ich sah
 • du såg du sahst
 • han/hon/det såg er/sie/es sah
 • ni såg ihr saht
 • vi såg wir sahen
 • vi spelade wir spielten
 • de såg sie sahen
 • Ni såg Sie sahen
 • jag sover ich schlafe
 • du sover du schläfst
 • han/hon/det sover er/sie/es schläft
 • ni sover ihr schlaft
 • vi sover wir schlafen
 • de sover sie schlafen
 • Ni sover Sie schlafen
 • jag kan ich kann
 • du kan du kannst
 • han/hon/det kan er/sie/es kann
 • ni kan ihr könnt
 • de kan sie können
 • Ni kan Sie können
 • vi kan wir können
 • jag badar ich bade
 • du badar du badest
 • han/hon/det badar er/sie/es badet
 • ni badar ihr badet
 • vi badar wir baden
 • de badar sie baden
 • Ni badar Sie baden
 • jag arbetar ich arbeite
 • du arbetar du arbeitest
 • han/hon/det arbetar er/sie/es arbeitet
 • ni arbetar ihr arbeitet
 • de arbetar sie arbeiten
 • Ni arbetar Sie arbeiten
 • jag frågar ich frage
 • du frågar du fragst
 • han/hon/det frågar er/sie/es fragt
 • ni frågar ihr fragt
 • vi frågar wir fragen
 • de frågar sie fragen
 • Ni frågar Sie fragen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-grammatik-ovning-18-maj.8254398.html

Dela