Tyska glosor Freundschaft + Cororna ord

Övningen är skapad 2020-04-02 av EmmaThorbjornsson. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • die Verabedung överenskommelsen
 • der Keller källaren
 • dauern vara (om tid)
 • der Zuhören lyssnaren, åhöraren
 • das Konzert konserten
 • geübt övat
 • das Publikum publiken
 • laut högt (om ljud)
 • das Naschen småätandet, knappradet
 • mitbringen ta med
 • vorschlagen föreslå
 • verschwitzt genomsvettig
 • das Handtuch handduken
 • genau precis
 • vielleicht kanske
 • viele många (räkna)
 • sehr mycket
 • kurz kort
 • aber men
 • alles allt
 • jetzt nu
 • ganz einfach helt enkelt
 • sofort genast
 • obwohl fastän
 • alle alla
 • Ich habe Angst jag är rädd
 • stan
 • gegen mot
 • die Welt världen
 • Schnell snabb
 • Gesundheit hälsa
 • Schlißen stänga
 • der Frühlich våren
 • die Schüler eleverna
 • Lungenkrankheit lunginflammation
 • Inkubationzeit inkubationstid
 • Seuche smitta
 • Was sind erste Anzeichen für eine Corornavirus Infektion Vad är de första symptomen för corornaviruset
 • Atemproblemen andningssvårigheter
 • Fieber feber
 • Halzschmezen halsont
 • Sterben
 • haubtsächlich huvudsakligen
 • Tröpfchen droppar
 • bishen tills nu
 • Todesfälle dödsfall
 • Impfstoff vaccin
 • niesten nysa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-glosor-freundschaft--cororna-ord.9731372.html

Dela