Annonser


Tyska åk 9 Kap 9 Schüler über Schule

Övningen är skapad 2019-01-11 av ing069. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • dein bestes Fach ditt bästa ämne
 • das Fach ämnet
 • schlecht dåligt
 • zu viele för många
 • finden tycka, finna
 • doof knäppt
 • meistens för det mesta
 • der Mathetest matteprovet
 • der Vertreter vikarien
 • erklären förklara
 • Wir haben auch noch Zeit. Vi har också tid.
 • in der Pause davor under rasten före
 • die Pause rasten
 • Was gibt´s heute? Vad är det för mat i dag?
 • gar nicht inte alls
 • das Essen maten
 • sonst annars

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-ak-9-kap-9-schuler-uber-schule.8785637.html

Dela