Ty7: Glosor kap 6C

Övningen är skapad 2020-02-17 av MariaHelenaNyberg. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • der Vogel spricht fågeln pratar
 • erst bara; först
 • weich mjuk
 • der Käfig buren
 • der Tisch bordet
 • das Wohnzimmer vardagsrummet
 • ab und zu då och då
 • er mag han tycker om
 • Mutti ärgert sich Mamma blir arg
 • ein bisschen lite grann
 • froh glad
 • lachen skratta
 • besonders särskilt
 • zum Beispiel till exempel
 • die Schildkröte sköldpaddan
 • der Kasten lådan
 • die Küche köket
 • leider nicht tyvärr inte
 • zu Hause hemma
 • sie läuft hon springer
 • der Rasen gräsmattan
 • der Boden golvet
 • leicht lätt
 • fangen fånga
 • fressen äta (om djur)
 • nur bara, endast

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ty7-glosor-kap-6c.9638242.html

Dela