TY 3 - Uppföljning

Övningen är skapad 2017-03-10 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 105.
Välj frågor (105)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • verbringen tillbringa
 • der Computer dator
 • der Rat rådet
 • die Ratschläge råden
 • die letzte Zeit den senaste tiden
 • das Spiel-e spel
 • der Schatz-e+ skatt
 • nächtelang helanätterna
 • der Job-s jobb
 • der Beruf-e yrke
 • öfters ganska ofta
 • sich bewegen röra sig
 • früher tidigare
 • tun göra
 • aushalten stå ut med
 • schließlich i alla fall, slutligen
 • süchtig beroende
 • etwas unternehmen göra något
 • reden prata med
 • Hilf mir! Hjälp mig!
 • in Kürze inom kort
 • hoffen hoppas
 • der Moderator-en programledare
 • die Chirurgin-nen (kvinnlig) kirurg
 • am liebsten helst
 • in der Freizeit på fritiden
 • deshalb därför
 • regelmäßig regelbundet
 • das Fitnessstudio gym
 • neulich nyligen
 • sondern utan
 • eher snarare
 • lebhaft livlig
 • gesellig sällskaplig
 • neugierig nyfiken
 • Angst haben vara rädd
 • ausprobieren prova på
 • aufräumen städa
 • die Gerechtigkeit rättvisa
 • die Offenheit öppenhet
 • die Eigenschaft-en egenskap
 • sich verlassen auf lita på
 • das Ziel mål
 • die Zukunft framtid
 • hoffentlich förhoppningsvis
 • du bist dran det är din tur
 • die Freundschaft vänskap
 • teilen dela
 • anvertrauen anförtro
 • behalten behålla
 • völlig fullkomligt
 • offen öppen
 • spüren känna
 • mitleidsvoll medlidsamt
 • das Geheimnis-se hemlighet
 • treu trogen
 • weinen gråta
 • sich unterhalten umgås
 • das Ding-e sak
 • im Vertrauen i förtroende
 • sich wenden an vända sig till
 • die Clique gäng
 • der Gedanke-n tanke
 • es tut weh det gör ont
 • die Wahrheit sanning
 • anschauen titta på
 • brauchen behöva
 • mir gegenüber gentemot mig
 • wenig lite
 • weniger mindre
 • Gewalt våld
 • riechen lukta
 • furchtbar fruktansvärd
 • jemand någon
 • Zeitungen austragen dela ut tidningar
 • mein Fahrrad ausleihen låna ut min cykel
 • das Gespräch samtal
 • reden tala
 • beenden avsluta
 • die Verkäuferin expedit
 • hart hård
 • weich mjuk
 • drinnen inomhus
 • draußen utomhus
 • leise tyst
 • laut högljudd
 • lieben älska
 • hassen hata
 • etwas Falsches något fel
 • etwas Richtiges något rätt
 • reich rik
 • arm fattig
 • teuer dyr
 • satt mätt
 • hell ljus
 • dunkel mörk
 • sauber ren
 • schmutzig smutsig
 • mieten hyra
 • weil eftersom
 • immer alltid
 • Jura juridik
 • nachdenklich eftertänksam
 • zielstrebig målmedveten
 • der Kumpel kompis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ty-3-uppfoljning.7175471.html

Dela