TT1 5. Orienteering - a life style

Övningen är skapad 2019-03-05 av lottaback. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • at the age of vid ... års ålder
 • athlete idrottare
 • beat slå, besegra
 • become bli
 • believe tro
 • catch a cold bli förkyld
 • competition tävling
 • competitior tävlande
 • congratulations grattis
 • future framtid
 • halfway halvvägs
 • honest ärlig
 • impressive imponerande
 • male manlig, herr-
 • manage lyckas
 • obviously uppenbarligen
 • opponent motståndare
 • orienteer orienterare
 • pay off löna sig
 • practise träna
 • preparation förberedelse
 • realise inse
 • regret ångra
 • sacrifice uppoffring
 • secret hemlighet
 • shortcut genväg
 • somewhere någonstans
 • still i alla fall, trots det
 • successful framgångsrik
 • Switzerland Schweiz
 • tough tuff
 • train träna
 • victory seger
 • whole hela
 • win seger
 • won vunnit
 • World Cup världscup

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tt1-5-orienteering-a-life-style.8936481.html

Dela