TT1 4. Friendship

Övningen är skapad 2018-11-29 av lottaback. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a couple of några
 • actual egentlig
 • afterwards efteråt
 • ago för...sedan
 • ask fråga
 • corner hörn, hörna
 • describe beskriva
 • exciting spännande
 • friendly vänlig
 • friendship vänskap
 • gossip skvallra
 • guest gäst
 • honest ärlig
 • introduce presentera
 • may får
 • move flytta
 • outgoing utåtriktad
 • quality egenskap
 • reliable pålitlig
 • sense of humour humor
 • share secrets dela hemligheter
 • smooth mjuk, smidigt
 • sociable social
 • sound låta
 • student elev, studerande
 • supposed to det var meningen att
 • teenager tonåring
 • tell berätta
 • topic ämne
 • transition övergång, brygga
 • trust lite på

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tt1-4-friendship.8728467.html

Dela