TT1 2. School gear and desserts

Övningen är skapad 2018-10-09 av lottaback. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • as good as it gets så bra som det bara kan bli
 • butterfly fjäril
 • clothing store klädaffär
 • decide bestämma
 • dessert efterrätt
 • enjoy njuta av
 • gear utrustning, grejer
 • get up resa sig, stiga up
 • excited ivrig, se fram emot
 • grade årskurs
 • have grown har vuxit
 • hold your horses hejda dig
 • in other words med andra ord
 • jacket jacka
 • laugh out loud skratta högt
 • local lokal
 • make a note of anteckna
 • on one's own på egen hand
 • proudly stolt
 • pull someone's sleeve dra någon i ärmen
 • remember komma ihåg
 • see you in a bit ses om en stund
 • shopping center köpcentrum
 • spoil skämma bort
 • stuff grejer, saker
 • suggestion förslag
 • wink blinka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tt1-2-school-gear-and-desserts.8553163.html

Dela