tsåahka

Övningen är skapad 2019-10-07 av Faepmie1. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tsåahka klocka
 • Man gellie tsåahka? Hur mycket är klockan?
 • Bielie Halv
 • akte ett
 • göökte två
 • golme tre
 • njieljie fyra
 • vïjhte fem
 • govhte sex
 • tjïjhtje sju
 • gaektsie åtta
 • uktsie nio
 • luhkie tio
 • luhkieakte elva
 • luhkiegöökte tolv
 • nulle noll

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tsaahka.9335709.html

Dela