Troublemaker p 14-15

Övningen är skapad 2015-09-16 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stig path
 • bybo villager
 • bestå av consist of
 • lera clay
 • kurragömma hide-and-seek
 • öm sore
 • spjut spear
 • engagerad i involved in
 • orättvisa unfairness
 • förräderi treason
 • skyldig guilty
 • kaos turmoil
 • ägna sig åt dedicate oneself to
 • åstadkomma achieve
 • värdighet dignity
 • under tiden meanwhile
 • jubla rejoice
 • omständighet circumstance

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/troublemaker-p-14-15.4841529.html

Dela

Annonser