Tricky words

Övningen är skapad 2017-03-01 av linahl. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • with med
 • without utan
 • white vit
 • whit uns, gnutta
 • wit list, smarthet
 • to till, att
 • too alltför, också
 • two två
 • because för att
 • which som (om djur och saker), vilken
 • witch häxa
 • who som (om människor), vem
 • how hur
 • there där
 • they're de är
 • their deras
 • where var (frågeord)
 • were var (imperfekt av vara)
 • we're vi är
 • your din/er
 • you're du är
 • he's han är
 • his hans
 • her hennes
 • its dess
 • it's den är
 • through genom
 • lose förlora, tappa
 • loose otajt, något som sitter löst
 • no one ingen
 • now nu
 • know veta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tricky-words.7144426.html

Dela