Trampolin 3 kpl 3 sanasto

Övningen är skapad 2021-11-25 av heli_opena. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kunna, kan, kunde IV osata, voida
 • prata, pratar, pratade I puhua
 • utan ilman
 • ett ord, ordet, ord, orden 5 sana
 • bo, bor, bodde III asua
 • , går, gick IV mennä, kävellä
 • spela, spelar, spelade I teater näytellä
 • på fritiden vapaa-ajalla
 • nu nyt
 • vara, är, var IV olla
 • en pjäs, pjäsen, pjäser, pjäserna 3 näytelmä
 • , får, fick IV saada
 • första ensimmäinen
 • en roll, rollen, roller, rollerna 3 rooli
 • när kun
 • nervös, nervöst, nervösa hermostunut
 • varje gång joka kerta
 • öva, övar, övade I på harjoitella jotakin
 • visa, visar, visade I näyttää
 • en känsla, känslan, känslor, känslorna 1 tunne
 • till exempel esimerkiksi
 • gråta, gråter, grät IV itkeä
 • stirra, stirrar, stirrade I på tuijottaa
 • bara vain, ainoastaan
 • länge kauan, pitkään
 • bli, blir, blev IV tulla joksikin
 • torr, torrt, torra kuiva
 • tänka, tänker, tänkte II på ajatella jotakin
 • sorlig, sorligt, sorliga surullinen
 • drömma, drömmer, drömde II unelmoida
 • en film, filmen, filmer, filmerna 3 elokuva
 • stark, starkt, starka vahva
 • modig, modigt, modiga rohkea
 • annan, annat, andra toinen, muu
 • en dröm, drömmen, drömmar, drömmarna 2 unelma
 • stor, stort, stora suuri
 • , mår, mådde III voida (olotila)
 • stå, står, stod IV seisoa
 • en scen, scenen, scener, scenerna 3 näyttämö, lava
 • hoppas, hoppas, hoppades I toivoa
 • att että
 • i framtiden tulevaisuudessa
 • sjunga, sjunger, sjöng IV laulaa
 • lyssna, lyssnar, lyssnade I kuunnella
 • läsa, läser, läste II lukea

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/trampolin-3-kpl-3-sanasto.10736942.html

Dela