Träd/buskar

Övningen är skapad 2020-06-20 av HannisKarlsson. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Sötkörsbär Prunus avium
 • Oxel Sorbus intermedia
 • Slån Prunus spinosa
 • Hagtorn Crataegus sp.
 • Vårtbjörk Betula pendula
 • En Juniperus communis
 • Rosblommor Rosa sp.
 • Tall Pinus sylvestris
 • Hassel Corylus avellaria
 • Rönn Sorbus aucuparja
 • Druvfläder Sambucus racemosa
 • Skogstry Lonicera xylosteum
 • Berberis Berberis vulgaris
 • Brakved Frangula alnus
 • Vildapel Malus sylvestris
 • Ek Quercus robus
 • Asp Populus tremula
 • Sälg Salix caprea
 • Lönn Acer platanoides
 • Klibbal Alnus glutinosa
 • Gråvide Salix cinerea
 • Hägg Prunus padus
 • Ask Fraxinus excelsior
 • Skvattram Rhododendron tomentosum
 • Måbär Ribes alpinum
 • Gran Picea abies

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/trad-buskar.9818005.html

Dela