Trabajo adelantado cap.11

Övningen är skapad 2019-02-20 av mascaro. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • pobre stackars
 • preocupado bekymrad
 • salida utgång
 • parte trasera baksida
 • simplemente helt enkelt
 • se ha vuelto hon har blivit
 • invisible osynlig
 • a ver låt se
 • paso steg
 • nervioso nervös
 • desarrollar utveckla
 • oído hörsel
 • ha sido han har varit
 • cruel grym
 • contigo med dig
 • negocio affär
 • caminar sobre ruedas gå som smort
 • ver se
 • salir corriendo komma utspringandes
 • vehículo fordon
 • se va rumbo den tar vägen
 • salto hopp
 • tras efter
 • por su parte å sin sida
 • inmóvil orörlig
 • gritando hon skriker
 • impostor bedragare
 • velocidad hastighet
 • detenerse stanna
 • maniobra rörelse
 • saludar hälsa
 • los reconoce han känner igen dem
 • inmediatamente omdelelbart

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/trabajo-adelantado-cap-11.8909140.html

Dela