Annonser


Tour Eiffel textläsning2

Övningen är skapad 2014-01-28 av fohet. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • d'accord ok
 • monter gå upp
 • un escalier en trappa
 • un ascenseur en hiss
 • regarde titta
 • tu ne sais pas? vet du inte?
 • une tour ett torn
 • mesurer mäta, vara lång
 • je mesure deux mètres jag är två meter lång
 • je pèse jag väger
 • construit byggde
 • pas mal inte illa
 • va skall
 • un étage en våning
 • grave allvarlig
 • ce n'est pas grave det gör ingenting
 • gratuit gratis
 • une année ett år
 • troisième tredje
 • on y va? ska vi gå dit?
 • là-bas därborta
 • bête dum
 • célébre berömd
 • le plus célèbre den mest berömda
 • le plus bête den dummaste
 • mais men
 • grand stor, lång
 • ça coûte det kostar
 • cette denna, detta
 • elle fait hon gör
 • qu'est-ce que c'est? vad är det?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tour-eiffel-textlasning2.3399964.html

Dela