Totaal Les 9

Övningen är skapad 2023-09-23 av Iouise_94. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gewoon vanlig
 • de werkdag arbetsdagen
 • rood röd
 • de bedrijfspresentatio företagspresentation
 • volgens mij enligt mig
 • laten zien låte se
 • de studiedag studiedagen
 • heel verkligen
 • denken tänka
 • even ett ögonblick
 • deklant klienten
 • nergens ingenstans
 • als som
 • de honger hungern
 • het paard hästen
 • eigenlijk egentligen
 • blijven stanna kvar
 • vanmiddag under eftermiddagen
 • de computerdiskundige datorexpert
 • installeren installera
 • de conputer datorn
 • de groentesoep grönsakssoppa
 • de uitsmijter frukostpaket
 • het plan planen
 • nog niet inte än
 • eerst först
 • overleggen överlägga, konsulktera
 • de oppas barnvakten
 • regelen arrangerar något
 • roepen rina
 • de plicht tjänsten (duty)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/totaal-les-9.11690613.html

Dela