Totaal Les 12

Övningen är skapad 2023-09-26 av Iouise_94. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rijden ride
 • zo snart, strax
 • het station stationen
 • precies exakt, precis
 • waar (naartoe) vart
 • de rondvaart tur och retur
 • de gracht kanalen
 • typisch typisk
 • de brug bron
 • langs längs
 • breed bred
 • de gids guiden
 • daar (naartoe) dit
 • de trein tåget
 • stoppen stoppa
 • uitstappen stiga av
 • de lijn linjen
 • de halte stoppet
 • lopend till fots
 • rechtdoor rakt fram
 • het paleis palatset
 • versteken korsa, gå över
 • rechts (af) till höger
 • links (af) till vänster
 • de rechterkant på höger sida
 • leven att leva
 • de oorlog kriget
 • de onderduiker maskerad
 • het dagboek dagboken
 • de wereld världen
 • geheim hemlig
 • de ingang ingången
 • de periode perioden
 • al redan
 • het stoplicht stoppljuset
 • de rotonde rondellen
 • het zebrapad övergångsstället
 • de voetganger fotgängaren
 • het kruispunt korsningen
 • het verkeersbord trafikskylten
 • de bromfiets mopeden
 • de vrachtwagen lastbilen
 • de voorrang företrädet
 • de bekeuring bötern
 • de file filen (trafik)
 • het ongeluk olyckan
 • het rijbewijs körkortet
 • het nummerbord nummerskyltet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/totaal-les-12.11698584.html

Dela