toolbox yesterday upon the stair kap 24

Övningen är skapad 2017-01-02 av ejmc. Antal frågor: 78.
Välj frågor (78)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • upon , i
 • stair trappa, trappsteg
 • DC Detective Constable, kriminalpolis
 • computer dator
 • whizz snille, fenomen
 • screen bildskärm
 • sign skriva under
 • reckon anta, förmoda
 • stand-up comic ståuppkomiker
 • weird underlig
 • throughout genom hela, överallt
 • hunt jakt
 • drugs ring knarkliga
 • dogged förföljd
 • none inga
 • solve lösa
 • prize grass supertjallare
 • cultivate odla, ägna sig åt, hjälpa fram
 • Detective Chief Inspector kriminalkommisarie
 • head leda, vara chef för
 • case fall
 • consort umgås med
 • underling underhuggare
 • protect skydda
 • block of flats hyreshus
 • docks hamnområde, hamnanläggning
 • calm down lugna sig
 • surveillance övervakning
 • flat lägenhet
 • trapdoor fallucka
 • cupboard skåp
 • lock låsa
 • intruder inkräktare
 • front door ytterdörr, entrédörr
 • suspiciously på misstänkt sätt
 • shudder rysa
 • mood stämning
 • tense spänd
 • unlock låsa upp
 • gasp flämta till
 • strangle strypa
 • thumb tumme
 • unlock låsa upp
 • fruitlessly fruktlöst, utan framgång
 • incident room ledningsrum
 • lighten up lätta upp
 • lager öl
 • cheer up ryck upp er
 • crack knäck, lösa, knark
 • flick off trycka bort
 • top kapsyl, toppen av
 • hand round dela ut
 • admiringly beundrande
 • knack knep, handlag
 • go off duty sluta på för dagen
 • carpark bilparkering
 • bless you vad rart av dig, gud ske pris
 • deserve förtjäna
 • a treat något extra, glad överraskning
 • can burk
 • shelf hylla
 • rubbish skräp
 • no way inte en chans
 • odd konstig, udda
 • thought tanke
 • telly teve
 • wake vakna
 • dead of night mitt i natten
 • invisible osynlig
 • her stomach turned over det vände sig i magen på henne
 • least likely minst trolig
 • dreadful hemsk
 • secret hemlighet
 • Pros and Cons för och nackdelar
 • habit vana
 • snail mail snigelpost, vanlig post
 • affirmative jakande
 • negative nekande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/toolbox-yesterday-upon-the-stair-kap-24.6944172.html

Dela