Toolbox The Day Grandfather Tickled a Tiger

Övningen är skapad 2016-12-23 av ejmc. Antal frågor: 79.
Välj frågor (79)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tickle kittla
 • tiger cub tigerunge
 • jungle regnskog
 • accompany följa med, göra sällskap
 • advise on ge råd om
 • terrain terräng
 • direction riktning
 • beater drevkarl
 • spot upptäcka
 • eighteen inches arton tum, cirka 45 cm
 • banyan tree banjan, indiskt fikonträd
 • snuggle down kura ihop sig
 • comfortable bekväm, skön
 • snarl morra
 • pet favorit, kelgris
 • crafty listig
 • stalk följa efter
 • creep, crept, crept smyga
 • dash rusa
 • would give us a wide berth brukade undvika oss
 • declare förklara, tillkännage
 • sign tecken, spår
 • chain up kedja fast
 • frequently ofta
 • trail följa efter
 • transfer förflytta
 • compartment kupe
 • journey resa
 • authorities ledning
 • pleased nöjd, belåten
 • receive , ta emot
 • well-fed välgödd
 • fairly ganska, riktigt
 • civilized vluppfostrad
 • opportunity tillfälle, möjlighet
 • relative släkting
 • cage bur
 • crouched hopkrupen
 • magnificent praktfull
 • striped randig
 • coat päls
 • gleam glänsa
 • railing räcke, ledstång, järnstaket
 • bars galler
 • approach närma sig, gå fram
 • stroke stryka, smeka
 • growl morra
 • smack slag
 • lick slicka
 • gather samlas
 • reunion återförening
 • bad-tempered vresig, sur
 • slap smälla till
 • alarm oro, larma, ängslan
 • recognize känna igen
 • deliver leverera, överlämna
 • be comfortable trivas, ha det bra
 • realize inse
 • testily tvärt, retligt
 • suggestion förslag, råd
 • exclaim utropa
 • pneumonia lunginflammation
 • trap fånga
 • apparently tydligen, uppenbarligen
 • withdraw, withdrew, withdrawn dra till sig, dra tillbaka
 • nod nicka
 • brisky raskt, hastigt
 • bird of pray rovfågel
 • captivity fångenskap
 • dart pil
 • enclosure inhägnad
 • management skötsel
 • pen bås, kätte
 • qualification behörighet
 • tranquillise söva
 • vet vetrinär
 • YTS Youth Traning Scheme
 • Youth Traning Scheme ungdomspraktik
 • YTC place praktikplats

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/toolbox-the-day-grandfather-tickled-a-tiger.6942869.html

Dela